Εισαγωγή

   Στην αρχαιότητα οι γνώσεις ήταν πολύ λιγότερες απ' ότι σήμερα και τα μέσα διάδοσης της πληροφορίας ιδιαίτερα περιορισμένα και αργά. Οι δομές διεύρυνσης, καλλιέργειας και μεταφοράς της γνώσης από άνθρωπο σε άνθρωπο (όπως τα σημερινά σχολεία και πανεπιστήμια) ήταν λιγοστές, περιστασιακές και συχνά βραχύβιες.

   Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πρόοδος και εξάπλωση των επιστημών βασίζονταν ουσιαστικά στην ύπαρξη κάποιων λίγων ανθρώπων, λαμπρών μυαλών και προσωπικοτήτων. Ήταν πολυεπιστήμονες, κάτοχοι μεγάλου μέρους των γνώσεων της εποχής. Κάποιοι από αυτούς συγκέντρωναν γύρω τους μαθητές και δημιουργούσαν πυρήνες μελέτης και καλλιέργειας ιδεών και γνώσεων. Κάποιοι άλλοι ερευνούσαν, εισήγαγαν καινοτόμες ιδέες, σπρώχναν με μικρά ή μεγάλα βήματα την επιστήμη μπροστά, σπάζοντας τις λανθασμένες κρατούσες αντιλήψεις και διευρύνοντας το ανθρώπινο πνεύμα.

   Η Ελλάδα και ο ευρύτερος ελληνικός χώρος ανέδειξαν αρκετούς τέτοιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Ερατοσθένης. Μέσα από αυτή την ιστοεξερεύνηση θα μεταφερθούμε στην εποχή του και θα μελετήσουμε το μεγαλύτερο επίτευγμά του, τη μέτρηση της Γης. 

220px-Portrait of Eratosthenes