Στον παραπάνω κατάλογο θα βρείτε εφαρμογίδια που δημιουργήθηκαν για χρήση στο μάθημα.

Κάποια έχουν ως σκοπό την καλύτερη παρουσίαση ενός αντικειμένου, κάποια την παροχή ενός διαδραστικού περιβάλλοντος για απευθείας χρήση  από τους μαθητές. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε αν θέλετε. Σίγουρα επιδέχονται βελτιώσεις, γι' αυτό και κάθε ιδέα ή παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου αν έχετε να προτείνετε κάτι, όπως και για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε.

Επίσης υπάρχουν κάποιοι γρίφοι - αινίγματα, που μπορεί να σας αρέσουν, όπως και μια συλλογή εικονιδίων χρήσιμων για τη δημιουργία φύλλων εργασίας πάνω στο GeoGebra.