Το πιο βασικό εργαλείο που παρέχει το Google Apps είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail). Μέσω αυτής μπορούμε να ανταλλάσουμε μηνύματα μεταξύ μας όλοι στο Λύκειο Σούδας.

Ανάλλογα με τις ρυθμίσεις που εμείς επιλέγουμε, μπορούμε να δεχτούμε και μηνύμάτα από εξωτερικούς λογαριασμούς e-mail και να στείλουμε σε αυτούς (σεόλους ή σε επιλεγμένους μόνο. Παρακάτω θα δούμε λίγα βασικά πράγματα για την υπηρεσία αυτή.