Μια από τις υπηρεσίες που μας παρέχεται, ονομάζεται Drive. Έχει διάφορες χρήsεις και θα ξεκινήσουμε με την πιο απλή: την αποθήκευση αρχείων