Απώλεια κωδικού του διαχειριστή

Δείτε πως μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια ενδεχόμενη απώλεια του κωδικού εισόδου του διαχειριστή της πλατφόρμας moodle.