Ενημερωτικά για περιοχές και σχολεία αλλά και για εξωτερικό

Με 0 οι οικισμοί στους οποίους τα σχολεία καταργήθηκαν. Εκεί που έγιναν μειώσεις απλά σημειώθηκε ο νέος αριθμός (χωρίς επισήμανση). Συγχωρέστε τυχόν αβλεψίες και σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για διόρθωση.

Από 24/12/2012 έχουμε νέες περιοχές μετάθεσης (ΦΕΚ 3437Β, σχεδόν κάθε διεύθυνση και μία περιοχή). Επίσης υπάρχουν τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού από την απογραφή του 2011. Έχουν γίνει οι σχετικές ενημερώσεις.

Τα γραφεία ΔΕ έκλεισαν. Οι διευθύνσεις τους υπάρχουν ακόμα επειδή κάποια λειτουργούν σαν παραρτήματα.

Πολλές φορές μου ζητήθηκε κάτι αντίστοιχο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι ένα κλικ πριν ολοκληρωθεί!!!!

Μερικές νόστιμες συνταγές που ανανεώνονται κάθε που βρίσκεται κάτι καινούριο αλλά και σε αντίστοιχο μπλογκ.

Αποφάσισα να μοιραστώ τις εντυπώσεις μου από τη Γερμανία που βρέθηκα κι έτσι δημιουργήθηκε το σχετικό μπλογκ.

Χάρτης Ελλάδας

Ελληνικά σχολεία δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Για τον υπόλοιπο κόσμο

 Βάσεις μεταθέσεων των τελευταίων χρόνων (2000 και μετά, μέχρι το 2013!) για όλους, αλλά και 1997 - 1999 για τους ΠΕ03) σε Excel με τη βοήθεια και του συνάδελφου Τάσου Γραμμένου. Μια διευκρίνηση για νέους συναδέλφους: Οι βάσεις που υπάρχουν δεν προεξοφλούν την εξέλιξη για τα επόμενα χρόνια. Σε περιοχές όπου υπάρχει μια σταθερή στατιστικά μετακίνηση είναι ενδεικτικές. Για τις υπόλοιπες χρειάζεται να ξέρει κανείς και τι κενά διορισμών βγαίνουν διότι μπορεί σε μια περιοχή να ενδιαφερθεί μόνο ένας για μετάθεση με π.χ. 150 μόρια αλλά συγχρόνως να υπάρχουν και κενά για διορισμό. Σε συνδυασμό αυτό δείχνει ότι καθόλου δύσκολη για μετάθεση δεν είναι η περιοχή.

Υπολογισμός μορίων. Έχει εμπλουτιστεί και με τη δουλειά του συναδέλφου Σωτήρη Μανδηλιώτη για ωρομίσθιους ή όσους είναι με διάθεση σε σχολεία με διαφορετικά μόρια. Είναι σε φύλλο Excel. Υπάρχει και μια καλή εφαρμογή από το συνάδελφο Μιχάλη Χουρδάκη για υπολογισμό μορίων. Προσοχή: από το 2010 ισχύουν 2,5 μόρια για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας και προϋπηρεσίας από τον συνάδελφο Κ. Μπελέρχα

Απολογία:

Εδώ μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις των Διευθύνσεων(!) και των γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και τις περιοχές μετάθεσης με το ποιες πόλεις και χωριά περιλαμβάνονται σε κάθε μια απ' αυτές. Για κάθε οικισμό πληροφορίες για: την απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού, τα μόρια δυσμενών συνθηκών, τη διεύθυνση ή το γραφείο που ανήκει (τα ΕΠΑΛ υπάγονται στα γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν), το τι είδους και πόσα σχολεία έχει καθώς και τον πληθυσμό που έχει (απογραφή 2001) και το υψόμετρο που βρίσκεται. Για τυχόν διαφοροποιήσεις παρακαλώ με.

Τα στοιχεία προέρχονται από προσωπική έρευνα (σε διάφορα χαρτιά) αλλά κυρίως η σελίδα ενημερώνεται από σας (και γι' αυτό σας ευχαριστώ). ΔΕΝ είναι ΕΠΙΣΗΜΑ αλλά σίγουρα είναι ΕΓΚΥΡΑ (με την επιφύλαξη τροποποιήσεων για τις οποίες δεν έτυχε να ενημερωθώ). Για κάθε Διεύθυνση υπάρχει χάρτης(!) της αντίστοιχης περιοχής από το Google. Για κάποιες Διευθύνσεις οι χάρτες είναι εμπλουτισμένοι με mush up από τον Συνάδελφο Μιχάλη Χουρδάκη.
Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα σ' όποιον θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ αυτούς οι οποίοι αναφέρουν από πού πήραν αυτά τα στοιχεία (δηλ. αυτήν εδώ τη σελίδα). Για τους υπόλοιπους, τι να κάνουμε. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που (θέλουν να) δρέπουν τους καρπούς από τον κόπο των άλλων.

Επεξηγήσεις:

Περιοχή: Η περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δήμος: Το όνομα του Καλλικρατικού Δήμου που ανήκει ο οικισμός με το ή τα σχολεία.
Οικισμός: Το όνομα του οικισμού που εδρεύει το ή τα σχολεία. Αν το όνομα του σχολείου όπως αναφέρετε δεν είναι του ομώνυμου οικισμού αυτός αναφέρεται μέσα σε παρένθεση (π.χ. Το γυμνάσιο Ψωφίδας βρίσκεται στον  οικισμό Τριπόταμα (που στην απογραφή εμφανίζεται με τρεις οικισμούς!) έτσι γράφεται: ΨΩΦΙΔΑ (ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ)).
Απόσταση: Η απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού. Δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση να υπάρχει πλησιέστερα πρωτεύουσα όμορου νομού με μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον (π.χ. στη Νέα Καλλικράτεια η απόσταση δίνεται από τον Πολύγυρο και όχι από την Θεσσαλονίκη). Είναι κατά προσέγγιση (υπολογισμένη από χάρτες). Το μείον δείχνει ότι πρόκειται για διαφορετικό νησί οπότε η απόσταση είναι από την πρωτεύουσα ή το κύριο λιμάνι του νησιού.
Μόρια: Τα μόρια που αντιστοιχούν στα σχολεία της συγκεκριμένης πόλης. Σε περίπτωση που σχολεία της ίδιας πόλης έχουν διαφορετικά μόρια τα συμπληρωματικά αναφέρονται σε παρένθεση στο όνομα της πόλης.
Γραφείο: Ο αριθμός του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν τα σχολεία της πόλης. Δ = Διεύθυνση, Α = Σε διαφορετικά Γραφεία Τα ΤΕΕ υπάγονται απευθείας στα γραφεία Τεχνικής Εκπαίδευσης. Επειδή έχουν γίνει ιδρύσεις νέων γραφείων, η στήλη δεν περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις. Επίσης κάποια ειδικά σχολεία (π. χ. καλλιτεχνικά) υπάγονται απ' ευθείας στις Διευθύνσεις ανεξάρτητα από τη χωροταξική τους κατανομή.
Γυμν.: Αριθμός Γυμνασίων της πόλης. εσ = Εσπερινά, π = Πειραματικά, ε = Ειδικά Σχολεία, μ = μουσικά, κ = Καλλιτεχνικά, Π = Παράρτημα Γυμνασίου. Το * δείχνει πως υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία.
Λύκεια, ΕΠΑΛ κλπ: Αριθμός σχολείων της κατηγορίας αυτής στην πόλη. Συντομογραφίες όπως παραπάνω.
Πληθυσμός: Ο πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Όπου δεν υπάρχει τιμή σημαίνει ότι το σχολείο αναφέρεται μ' αυτό το όνομα αλλά ανήκει στον προηγούμενο δήμο (δηλ. είναι τμήμα του οικισμού του π.χ. Παραλία Καλαμάτας).
Υψόμετρο: Το υψόμετρο που βρίσκεται χτισμένη η πόλη (συνήθως το δημοτικό κατάστημα).