Ειδικές περιπτώσεις

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας ότι κάθε σχολείο έχει τα μόρια δυσμενών συνθηκών που ισχύουν την εποχή που γίνονται οι μεταθέσεις λόγω συνήθως μεταστέγασής τους σε άλλη περιοχή ενώ κρατούν την ονομασία που είχαν. Οι περιπτώσεις αυτές και για συγκεκριμένα διαστήματα είναι:

Ονομασία Σχολείου Περιοχή Μετάθεσης Χρονικό διάστημα Μόρια
3ο Ε.Λ. Ζακύνθου Α' Ζακύνθου 18/9/98 με 31/1/2001 5
Γυμνάσιο Σπαρτύλα Β' Κέρκυρας Από 01/09/1998 4
1ο Ε.Λ. Χίου (Κάμπου)

Α' Χίου

Από 26/08/1998 4
Εσπερινό Γυμνάσιο Χίου Α' Χίου Από 17/11/1998 5
Μουσικό Σχολείο Ξάνθης Β' Ξάνθης Από 01/11/2000 4
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου Α' Ηρακλείου Από 01/09/2000 2
Εσπερινό Γυμνάσιο Κω Β' Δωδεκανήσου Από 01/09/2002 6
Εσπερινό Λύκειο Κω Β' Δωδεκανήσου Από 01/09/2002 6
Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Δολιανών) Α' Ιωαννίνων Από 23/06/2003 1
2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου Α' Χανίων   2
Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών Α' Χανίων   2

Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2006 12:58:00 +0200