Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων      (Χάρτης περιοχής)

Διεύθυνση Γραφείο Σχολεία Πόλη Διεύθυνση Ταχ.Κωδ. Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο 2 Φαξ
ΚΙΛΚΙΣ 308 Κιλκίς Πόντου 5 611 00 23410-22339 23410-23605 23410-22156
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης              
Φυσικής Αγωγής   Κιλκίς Πόντου 5 611 00 23410-28509 23410-28503  

Στοιχεία περιοχών

Περιοχή Δήμος Οικισμός Απόσταση Μόρια Γραφείο Γυμνάσια Λύκεια ΕΕΕΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Πληθυσμός Υψόμετρο
ΚΙΛΚΙΣ Α'          2601
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 0 3 Δ 4 2 1 2 17.430 280
  ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ 14 5 Δ 1         449 140
ΚΙΛΚΙΣ Β'          2602
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ 15 4 Δ 1         1.384 120
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ 31 4 Δ 1 Τ       1.649 120
  ΝΕΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 20 5 Δ 1         715 75
ΚΙΛΚΙΣ Γ'          2603
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 35 5 Δ 1 1   1 3.275 30
ΚΡΟΥΣΩΝ ΤΕΡΠΥΛΛΟ 13 5 Δ 1         600 230
  ΕΥΚΑΡΠΙΑ 11 5 Δ 1         618 110
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 32 5 Δ 1 1       6.485 60
  ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΕΥΖΩΝΟΙ) 41 8 Δ 1         568 120
  ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 47 7 Δ 0         812 110
ΧΕΡΣΟΥ ΧΕΡΣΟ 17 5 Δ 1 1       1.209 100
ΚΙΛΚΙΣ Δ'          2604
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 48 6 Δ 1 1       4.073 250
ΕΥΡΩΠΟΥ ΕΥΡΩΠΟΣ 51 7 Δ 1 1       2.425 80
ΜΟΥΡΙΩΝ Σ. Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ 45 8 Δ 1 1       1.303 170

Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαϊ 2008 16:13:59 +0300