Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων      (Χάρτης περιοχής)

Διεύθυνση Γραφείο Σχολεία Πόλη Διεύθυνση Ταχ.Κωδ. Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο 2 Φαξ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 266 Λευκάδα Καραβέλλα 11 311 00 26450-21729 26450-21730 26450-21731
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης              
Φυσικής Αγωγής   Λευκάδα Καραβέλλα 11 311 00 26450-21712    

Στοιχεία περιοχών

Περιοχή Δήμος Οικισμός Απόσταση Μόρια Γραφείο Γυμνάσια Λύκεια ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Πληθυσμός Υψόμετρο
ΛΕΥΚΑΔΑ Α'          3401
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 0 3 Δ 2+1μ 2+1μ 1 1 6903 5
ΛΕΥΚΑΔΑ Β'          3422
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 9 Δ 1 Τ     431 10
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΝΥΔΡΙ 17 4 Δ 1 1     865 5
ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑ 14 6 Δ 1 1     989 500
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ (ΚΑΤΩΜΕΡΙ) -1 10 Δ 1       492 60

Τελευταία αναθεώρηση: 09 Ιουλ 2008 11:10:43 +0300