Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων      (Χάρτης περιοχής)

Διεύθυνση Γραφείο Σχολεία Πόλη Διεύθυνση Ταχ.Κωδ. Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο 2 Φαξ
ΛΕΣΒΟΥ 236 Μυτιλήνη Γ. Μούρα 10 811 00 22510-48240  22510-48271 22510-48268
1ο Γραφείο  334 Λήμνος Μύρινα 814 00 22540-22309    
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 342 Μυτιλήνη Ξενοφώντος 6 811 00 22510-46670    
Φυσικής Αγωγής   Μυτιλήνη Γ. Μούρα 10 811 00 22510-48178    

Στοιχεία περιοχών

Περιοχή Δήμος

Οικισμός

Απόσταση Μόρια Γραφείο Γυμνάσια Λύκεια ΕΕΕΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Πληθυσμός Υψόμετρο
ΛΕΣΒΟΣ Α'          3301
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0 4 Δ 5+1εσ+1π+1μ 4+Τεσ+1π+1μ 1 2+1εσ 1 27.247 20
ΜΟΡΙΑ 6 5 Δ 1       1.207 30
ΠΑΜΦΙΛΑ 9 5 Δ 1 1       1.247 35
ΛΕΣΒΟΣ Β'          3302
ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -24 11 1 1 1   1 1.039 10
  ΡΕΠΑΝΙΔΙ  -24         1     354 30
ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ -1 9 1 1 1   1 5.107 10
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ ΛΗΜΝΟΥ -12 10 1 1       210 20
ΛΕΣΒΟΣ Γ'          3303
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 40 7 Δ 1       2.268 100
ΑΓΙΑΣΟΥ ΑΓΙΑΣΟΣ 27 6 Δ 1 1     1 2.498 450
ΓΕΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΣ 24 6 Δ 1 1   1 1.405 90
ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΕΡΕΣΣΟΣ 88 11 Δ 1       1.097 60
ΑΝΤΙΣΣΑ 76 10 Δ 1 1       900 280
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΙΠΠΕΙΟΣ 17 6 Δ 1 1       854 20
ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗ 40 7 Δ 1 1   1 1.732 10
ΑΓΡΑ 68 10 Δ 1 Τ       990 360
ΦΙΛΙΑ 50 8 Δ 1       636 310
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ 37 7 Δ 1 1   1.156 140
ΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΑ 55 8 Δ 1 1       1.246 5
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙ 42 7 Δ 1 1   1   3.377 20
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 45 7 Δ 1 1       2.763 100
ΛΕΣΒΟΣ Δ'          3304
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -1 12 1 1 Τ       371 20

Τελευταία αναθεώρηση: 09 Ιουλ 2008 11:10:33 +0300