Διευθύνσεις Διεύθυνσης και Γραφείων      (Χάρτης περιοχής)

Διεύθυνση Γραφείο Σχολεία Πόλη Διεύθυνση Ταχ.Κωδ. Τηλέφωνο 1 Τηλέφωνο 2 Φαξ
ΞΑΝΘΗΣ 315 Ξάνθη Μπρωκούμη 30 671 00 25410-28053 25410-20559 25410-22860
1ο Γραφείο 3 Ξάνθη Μπρωκούμη 30 671 00 25410-83847 25410-83864 25410-83875
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης              
Φυσικής Αγωγής   Ξάνθη Εθν. Κολυμβητήριο 671 00  25410-22556    

Στοιχεία περιοχών

Περιοχή Δήμος Οικισμός Απόσταση Μόρια Γραφείο Γυμνάσια Λύκεια ΕΕΕΕΚ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Πληθυσμός Υψόμετρο
ΞΑΝΘΗ Α'           3701
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 0 3 Δ 8+1εσ 3+1εσ   2+1εσ 1 45.111 80
ΞΑΝΘΗ Β'           3702
ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ 22 6 Δ 1 1       1.229 40
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑ 12 4 Δ 1    1     1.858 20
  ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ 6 4 Δ       682 40
  ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ 14 5 1 1         543 25
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ 32 7 1 1         1.053 6
  ΟΛΒΙΟ 23 6 1 1         485 30
  ΤΟΞΟΤΕΣ 16 4 1 1         751 70
ΞΑΝΘΗ Γ'           3703
ΘΕΡΜΩΝ ΑΝΩ ΘΕΡΜΗ 38 10 1 1         428 500
ΜΥΚΗΣ ΣΜΙΝΘΗ 15 7 1 1         363 250
  ΓΛΑΥΚΗ 25 8 1 1 1   1   1.181 540
  ΕΧΙΝΟΣ 28 9 1 1         2.221 310
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 24 7 1 1 1       797 110

Τελευταία αναθεώρηση: 09 Ιουλ 2008 11:16:34 +0300