Την 1 Απριλίου 2003 η Περιβαλλοντική μας Ομάδα επισκέφθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς , όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Ο δρόμος του νερού».
    Στη διάρκεια του προγράμματος οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ μας παρουσίασαν τον κύκλο του νερού στη φύση, και τη σημασία του για τις παράκτιες περιοχές.

   Είχαμε την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε, πως επηρεάζουν τα φυτοφάρμακα τη ζωή στο νερό και ειδικότερα στη λίμνη της Καστοριάς. Μας εξήγησαν πόσο επικίνδυνες και πόσο δύσκολα ανιχνεύονται οι επικίνδυνες ουσίες των φυτοφαρμάκων. Τέλος στο πρακτικό μέρος του προγράμματος επισκεφτήκαμε τη λίμνη και κάναμε κάποιες μετρήσεις όπως το pH που μας δίνει μια ένδειξη της ποιότητας του νερού και τις βρήκαμε σε φυσιολογικά επίπεδα.

τηλέφωνο: 2331039521
φαξ: 2331077120
email: mail@gym-kavas.ima.sch.gr