Τα παρασιτοκτόνα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, δεν επηρεάζουν μόνο τα παράσιτα, αλλά μπορούν να συσσωρευτούν στους ιστούς του σώματος και άλλων οργανισμών. Πολλά ζώα μπορούν να αφομοιώσουν τα παρασιτοκτόνα, χωρίς να επηρεαστούν άμεσα από αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ουσίες αυτές δεν εξαλείφονται γρήγορα, αλλά παραμένουν στο σώμα των ζώων . Τα αρπακτικά  που τρέφονται με τα  ζώα που αναφέραμε για μήνες ή χρόνια,


συσσωρεύουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες των παρασιτοκτόνων στους ιστούς του σώματός τους, σε σημείο που να εμφανίζουν χρόνιες δηλητηριάσεις ή και να πεθαίνουν. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που πολλά είδη αρπακτικών, τα ζώα της κορυφής της τροφικής αλυσίδας, κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Τραγιανοπούλου Πολυξένη

μέλος της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίο

τηλέφωνο: 2331039521
φαξ: 2331077120
email: mail@gym-kavas.ima.sch.gr