ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΤΑΞΗ Γ'


ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΕΣ Νο 2, ΕΥΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ν2, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ

ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΕΣ Νο1, ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ

ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΕΣ Νο 2, ΣΤΑΥΡ. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, Νο1, ΕΛΠΙΔΑ ΘΥΜΙΑΤΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, Νο1, ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΕΣ, ΣΤΑΥΡ. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Νο1, ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΗΚΙΔΕΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ν2. ΣΤΑΥΡ. ΣΕΡΑΦΙΜΙΔΟΥ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, Α-Μ , ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ν2, ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ν2, ΧΡΥΣ. ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Ν2, ΕΛΠΙΔΑ ΘΥΜΙΑΤΗ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, Α-Μ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΝΚΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΥΣ, ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ

ΜΟΝΟΚΟΝΔΥΛΙΕΣ Νο1, ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ