Ιστοσελίδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου Γαλατσίου

στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραματιστικό Περιβάλλον

από την καθηγήτρια Πληροφορικής Ζαλαβρά Ελένη

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σας είναι διαθέσιμο το ηλεκτρονικό μάθημα: https://eclass.sch.gr/courses/EL78105/

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της πλατφόρμας eclass υπάρχει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στην τρέχουσα ιστοσελίδα

Η καθηγήτρια Ζαλαβρά Ελένη πραγματοποιεί τηλεκπαίδευση τις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης του σχολείου http://3lyk-galats.att.sch.gr/ μέσω του https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/zalavra


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (συνεχώς εμπλουτίζεται)

Δομή Επανάληψης "ΓΙΑ"                              Ταξινόμηση πινάκων

Υπολογιστικές Ασκήσεις (με πίνακα τιμών)     Υποπρογράμματα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάλυση Προβλήματος - Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων      

Δυναμικές Δομές Δεδομένων

Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό


Ταξινόμηση πινάκων

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Αποδελτίωση των βιβλίων          Βασικές μεθοδολογίες ταξινόμησης

Για την εξάσκηση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Προτεινόμενα θέματα θεωρίας

Για την επαλήθευση των λύσεων που δώσατε στα προτεινόμενα θέματα:

Λύσεις Προτεινόμενων θεμάτων θεωρίας

Α) Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφ 3ο - 9ο 

3.7 Ταξινόμηση, 9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Β) Οδηγίες Μελέτη Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον

4.3.1 Ταξινόμηση στοιχείων πίνακα

 

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Υποπρογράμματα

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:                               Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - Κεφ 10ο 

Περίληψη θεωρίας και παραδείγματα σύνταξης υποπρογραμμάτων

Για υπολογιστικές ασκήσεις με υποπρογράμματα (κεφ 10 του βιβλίου μαθητή) μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Υπολογιστικές ασκήσεις με υποπρογράμματα - Λυμένα παραδείγματα για εμπέδωση μεθοδολογίας

Για την εξάσκηση σας προτείνετε να λύσετε ασκήσεις: 

Υπολογιστικές Ασκήσεις με υποπρογράμματα - Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση

Για την επαλήθευση των λύσεων που δώσατε στα προτεινόμενα θέματα:

Λύσεις των προτεινόμενων θεμάτων για εξάσκηση - Υπολογιστικές Ασκήσεις με υποπρογράμματα

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Δομή επανάληψης "ΓΙΑ"

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Αποδελτίωση των βιβλίων

Βασικές μεθοδολογίες επίλυσης ασκήσεων με δομή Επανάληψης "ΓΙΑ"

Για την εξάσκηση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Προτεινόμενα θέματα θεωρίας

Προτεινόμενα θέματα εξάσκησης με δομή επανάληψης "ΓΙΑ"

Για την επαλήθευση των λύσεων που δώσατε στα προτεινόμενα θέματα:

Λύσεις Προτεινόμενων θεμάτων θεωρίας

Λύσεις των θεμάτων εξάσκησης με δομή επανάληψης "ΓΙΑ" 

Α) Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφ 2ο - 8ο 

2.4.5 Δομή Επανάληψης, 8.2.3 Εντολή: Από για μέχρι

Β) Οδηγίες Μελέτη Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον

3.3 Η εντολή επανάληψης "Από για μεχρι"

 

Έπίσης διαθέσιμο είναι σε ηλεκτρονική μορφή το κουίζ:

Κεφ 2 & 8 - Δομή επανάληψης "ΓΙΑ" - Προτάσεις Σ/Λ

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Υπολογιστικές Ασκήσεις (με πίνακα τιμών)

Για υπολογιστικές ασκήσεις με δομές επιλογής και επανάληψης (κεφ 2 και 8 του βιβλίου μαθητή) μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Υπολογιστικές ασκήσεις με δομές επιλογής και επανάληψης - Λυμένα παραδείγματα για εμπέδωση μεθοδολογίας

Για υπολογιστικές ασκήσεις με πίνακες (κεφ 3 και 9 του βιβλίου μαθητή) μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Υπολογιστικές ασκήσεις με πίνακες - Λυμένα παραδείγματα για εμπέδωση μεθοδολογίας

Για υπολογιστικές ασκήσεις με υποπρογράμματα (κεφ 10 του βιβλίου μαθητή) μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Υπολογιστικές ασκήσεις με υποπρογράμματα - Λυμένα παραδείγματα για εμπέδωση μεθοδολογίας

Για την εξάσκηση σας προτείνετε να λύσετε ασκήσεις: 

Υπολογιστικές Ασκήσεις με δομές επιλογής και επανάληψης  - Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση

Υπολογιστικές Ασκήσεις με πίνακες  - Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση

Υπολογιστικές Ασκήσεις με υποπρογράμματα - Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση

Για την επαλήθευση των λύσεων που δώσατε στα προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Λύσεις των προτεινόμενων θεμάτων για εξάσκηση - Υπολογιστικές Ασκήσεις με δομές επιλογής και επανάληψης

Λύσεις των προτεινόμενων θεμάτων για εξάσκηση - Υπολογιστικές Ασκήσεις με πίνακες

Λύσεις των προτεινόμενων θεμάτων για εξάσκηση - Υπολογιστικές Ασκήσεις με υποπρογράμματα

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Αποδελτίωση των βιβλίων       Περίληψη
Για την εξάσκηση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Προτεινόμενα θέματα θεωρίας

Για την επαλήθευση των λύσεων που δώσατε στα προτεινόμενα θέματα θεωρίας:

Λύσεις Προτεινόμενων θεμάτων θεωρίας

Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφ 6ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

6.4 Τεχνικές Σχεδίασης Προγραμμάτων

6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

6.7 Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Επίσης διαθέσιμο είναι σε ηλεκτρονική μορφή το κουίζ:

Κεφ 6ο - Εισαγωγή στον προγραμματισμό - Προτάσεις Σ/Λ

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Δυναμικές Δομές Δεδομένων

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Αποδελτίωση των βιβλίων     Περίληψη
Για την εξάσκηση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση  

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή τα κουίζ:
Κεφ 3 - Ενοτ 1 - Στοίβα & Ουρά - Προτάσεις Σ/Λ
Ενοτ 1 - Λίστα, Δένδρο, Γράφος - Προτάσεις Σ/Λ

Α) Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφ 3ο Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.4 Στοίβα3.5 Ουρά.
και
Β) Βιβλίο Μαθητή "Πληροφορική - Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό".
Ενότητα  1η Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
1.1 Στοίβα , 1.2 Ουρά
1.3 Λίστες, Δένδρα, Γράφοι.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Ανάλυση Προβλήματος - Τεχνικές Σχεδίασης αλγορίθμων

Για την μελέτη της συγκεκριμένης ύλης μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Aποδελτίωση των βιβλίων       Περίληψη
Για την εξάσκηση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε:

Προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση  

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή τα κουίζ:
Κεφ 1ο - Ανάλυση Προβλήματος - Προτάσεις Σ/Λ
Κεφ 1ο - Ανάλυση Προβλήματος - Προτάσεις Πολλαπλής Επιλογής
Κεφ 4ο - Ανάλυση Προβλημάτων - Προτάσεις Σ/Λ

Α) Βιβλίο Μαθητή: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Κεφ 1ο - Ανάλυση Προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα, 1.2 Κατανόηση προβλήματος,
1.3 Δομή προβλήματος, 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων
Κεφ 4ο  - Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
4.1 Ανάλυση προβλημάτων
και
Β) Βιβλίο Μαθητή: Πληροφορική - Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό
Ενότητα  2η - Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Εξεταστέα Ύλη με περικοπή για τις εξετάσεις 2020

Τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή

  

  Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα θέματα των προηγούμενων Πανελλαδικών εξετάσεων

  Υποστηρικτικό υλικό για την σύνταξη αλγορίθμων

 Προτεινόμενα θέματα προς επίλυση (2019-2020)

 Το φυλλάδιο που δίδεται στους μαθητές για επίλυση ασκήσεων στην τάξη

 Περίληψη της θεωρίας του 6ου κεφαλαίου: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

 Προτεινόμενα θέματα/παραδείγματα για μελέτη στη σύνταξη Υποπρογραμμάτων

 

Για την υλοποίηση αλγορίθμων / προγραμμάτων σε Η/Υ μπορείτε:

1) Nα κάνετε download το αρχείο σε zip μορφή:  diermeneytis.zip

2) Από το φάκελο που έχετε ορίσει για τα Ληφθέντα αρχεία, να κάνετε unzip το αρχείο diermeneytis.zip και να σας δημιουργήσει το αρχείο diermeneytis.exe

3) Να εκτελέσετε το αρχείο diermeneytis.exe έτσι ώστε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Επιλέγοντας τις αυτόματες προτάσεις κατά την εγκατάσταση θα σας δημιουργήσει συντόμευση στην Επιφάνεια Εργασίας και φάκελο  στα εγκατεστημένα Προγράμματα. Έτσι θα μπορείτε πλέον να το εκτελείται  μέσω του χαρακτηριστικού εικονιδίου πρόγραμμα "Διερμηνευτής της Γλώσσας" 

      

  

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας