ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

  Ο Παντοκράτωρ

  Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

  Ο Προφήτης Σολομών

  Άγιος Κυπριανός και Αγία Ιουστίνη

  Ο Άγιος Αριστείδης

Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικές αγιογραφίες που ζωγράφισα

κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στη Σχολή της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας

 

Όροι χρήσης