ΑUTORUN MENU

(για το λογισμικό των νέων βιβλίων του Δημοτικού)

 

Θέλετε να συγκεντρώσετε όλο το λογισμικό που συνοδεύει τα νέα βιβλία σε ένα DVD που θα ξεκινάει αυτόματα και από το οποίο θα επιλέγετε με εύκολο τρόπο όποιο λογισμικό επιθυμείτε; 

 

 

Αν ναι, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 

1. Κατεβάστε ΟΛΑ τα διαθέσιμα λογισμικά από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αποσυμπιέστε τα.

2. Τοποθετήστε όλους τους φακέλους με τα λογισμικά χωρίς να τους μετονομάσετε σε ένα νέο φάκελο που θα δημιουργήσετε στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

3. Κατεβάστε και αποσυμπιέστε το αρχείο "autorun.rar".

4. Τοποθετήστε στον ίδιο φάκελο με τα λογισμικά (προσοχή, OXI σε κάποιον από τους υποφακέλους) τα πέντε αρχεία που δημιουργήθηκαν στο φάκελο που αποσυμπιέστηκε.

5. "Κάψτε" ένα DVD με ΟΛΑ τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του φακέλου που δημιουργήσατε.

 

Στην εικόνα μπορείτε να δείτε πώς πρέπει να είναι τα αρχεία κατά την εγγραφή τους.
 

 

 

Καλή επιτυχία!

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
- Ορίστε τον Internet Explorer ή τον Avant ως προεπιλεγμένο φυλλομετρητή. Με τον Firefox παρατηρούνται προβλήματα.

- To "Autorun Menu" περιλαμβάνει και το λογισμικό της Ιστορίας Ε΄- Στ΄ που έχει πιστοποιηθεί και θα αναρτηθεί σύντομα στο δικτυακό τόπο του ΠΙ.