Στα Γεωμετρικά χρόνια

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
 1      2           
            3    
 4        5         
              
       6         
              
   7             
              
8       9           
              
              
              
              
              
              

Οριζόντια:

1. Επειδή αυτά τα αγάλματα ήταν .... δε σώθηκε κανένα.
4. Έτσι λέγονταν οι κάτοικοι της αποικίας.
6. Απάγγελλαν σε δημόσιους χώρους τα ποιήματα του Ομήρου.
8. Η γλώσσα που μιλούν οι κάτοικοι μιας περιοχής.

Κάθετα:

2. Θεϊκό ποτό!
3. Έτσι ονομάζεται το σύνολο των ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά.
4. Τροφή που έκανε τους θεούς αθάνατους!
5. Οι ναοί τους οποίους τιμούσαν ιδιαίτερα οι άνθρωποι.
7. Οι κάτοικοι της Σπάρτης που έγιναν δούλοι.
9. Η .... των Δωριέων.