Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1               
2               
             
             
3    4           5    
        6       
             
  7             
             
       8        
             
             
             

Οριζόντια:

2. Ο πρώτος πολίτης της Ρωmαϊκής Αυτοκρατορίας.
3. Η γλώσσα των Ρωμαίων.
7. Αυτή η οδός ξεκινούσε από το Δυρράχιο, περνούσε από τη Βέροια, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη και κατέληγε στο Βυζάντιο.
8. Ναός της Ρώμης αφιερωμένος σε όλους τους θεούς.

Κάθετα:

1. Διαίρει και....... . Τακτική που εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι για την διακυβέρνηση των κατακτημένων Ελλήνων.
4. Ποταμός που διαρρέι τη Ρώμη.
5. Η θάλασσα την οποία οι Ρωμαίοι με περηφάνια ονόμαζαν " η θάλασσά μας".
6. Άρτο και ..... πρόσφεραν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων για να τους κρατούν ικανοποιημένους.