Νόμοι του Mendel-Κληρονομικότητα

Ερώτηση Σωστού-Λάθους
Χαρακτηρίστε ως Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις.


Γονότυπος είναι το σύνολο των γονέων ενός οργανισμού.

Σωστό Λάθος


Φαινότυπος είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός οργανισμού.

Σωστό Λάθος


Οι γαμέτες είναι διπλοειδή κύτταρα και περιέχουν ένα αλληλόμορφο για κάθε χαρακτηριστικό.

Σωστό Λάθος


Υπολειπόμενο λέγεται το αλληλόμορφο του οποίου η δράση εκδηλώνεται τόσο στην ομόζυγη όσο και στην ετερόζυγη κατάσταση.

Σωστό Λάθος


Κατά τη γονιμοποίηση τα διάφορα είδη γαμετών των δύο γονέων συνδυάζονται  κάθε φορά με τυχαίο τρόπο μεταξύ τους προκειμένου να  σχηματιστεί το ζυγωτό.

Σωστό Λάθος
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ερώτησης Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Ο πατέρας ενός παιδιού έχει καστανά μάτια και είναι ομόζυγος ως προς το επικρατές αλληλόμορφο των καστανών ματιών. Η μητέρα του παιδιού είναι γαλανομάτα. Το αλληλόμορφο των γαλανών ματιών είναι υπολειπόμενο. Το παιδί είναι:
       
Ομόζυγο με καστανά μάτια.
Ετερόζυγο με γαλανά μάτια.
Ετερόζυγο με καστανά μάτια.
Ομόζυγο με γαλανά μάτια.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Συμπλήρωσης Κενών

Η Μαίρη έχει γαλανά μάτια. Παντρεύτηκε τον Γιάννη που έχει καστανά μάτια. Τα τρία παιδιά τους έχουν όλα καστανά μάτια. Η Νεκταρία έχει καστανά μάτια και παντρεύτηκε τον Μιλτιάδη που είναι γιός του Γιάννη. Απέκτησαν δύο παιδιά με γαλανά μάτια. Το επικρατές γονίδιο Κ δίνει καστανά μάτια ενώ το υπολειπόμενο κ δίνει γαλανά μάτια.

Με βάση τα παραπάνω να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο.

Ο γονότυπος της Μαίρης είναι σίγουρα:

Ο Γιάννης μπορεί να είναι ομόζυγος ή ετερόζυγος . Αν ο Γιάννης είναι τότε η πιθανότητα όλοι οι απόγονοί του να έχουν γονότυπο Κ κ είναι . Αν είναι   τότε οι απόγονοί του έχουν πιθανότητα να είναι καστανοί και πιθανότητα να έχουν γαλανά μάτια. Αφού και τα τρία παιδιά του έχουν καστανά μάτια, άρα ο Μιλτιάδης είναι . Ο Μιλτιάδης παντρεύτηκε καστανομάτα και έκανε παιδιά με γαλανά μάτια. Αρα η γυναίκα του, η Νεκταρία, είναι . Το κάθε παιδί του είχε πιθανότητα να γεννηθεί με γαλανά μάτια πράγμα το οποίο συνέβη.

 

 

  

Άντρας με καστανά μάτια παντρεύεται γυναίκα με γαλανά μάτια και αποκτούν τρία παιδιά. Τα δύο από τα παιδιά τους έχουν γαλανά μάτια και το ένα έχει καστανά μάτια. Το αλληλόμορφο για τα καστανά μάτια είναι το επικρατές Τ και το αλληλόμορφο για τα γαλανά μάτια είναι το υπολειπόμενο t.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ερώτησης Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Ποιός από τους παρακάτω είναι ο γονότυπος της γυναίκας;

  
Ο γονότυπος 1
Ο γονότυπος 2
Ο γονότυπος 3

Ποιός είναι ο γονότυπος του άντρα;

  
Ο γονότυπος 1
Ο γονότυπος 2
Ο γονότυπος 3

Επιλέξτε τη διασταύρωση που αντιστοιχεί στους γονότυπους των γονέων:

 

  
Η Διασταύρωση 1
Η Διασταύρωση 2
Η Διασταύρωση 3

Η αναλογία απογόνων με γαλανά μάτια προς το σύνολο των απογόνων είναι:

  
1/4
2/4
1/3

Το παιδί με τα καστανά μάτια παντρεύεται γυναίκα με καστανά μάτια και αποκτούν παιδί με γαλανά μάτια. Επιλέξτε ποιά από τις παρακάτω διασταυρώσεις έλαβε χώρα:

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Συμπλήρωσης Κενών
Για να απαντήσετε συμπληρώστε το παρακάτω κενό.
Έγινε η διασταύρωση
  

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ερώτησης Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Παρατηρώντας τους απογόνους τους, η πιθανότητα να γεννήσουν παιδί με γαλανά μάτια ήταν:
  
25%
50%
75%
100%

Αδειοδοτημένο υπό τους όρους Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

www.propagator.gr