Ασθένειες-Ασκήσεις

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Συμπλήρωσης Κενών
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν:

Παράγοντες που προκαλούν διαταραχή της είναι:

  • παράγοντες, όπως είναι οι υπεριώδεις ακτινοβολίες και οι ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας
  • Παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως είναι διάφορα , μύκητες, πρωτόζωα ή
  • διαταραχές, όπως είναι το άγχος και το στρες.
  • δυσλειτουργίες, όπως είναι διάφοροι τύποι αναιμιών και διάφορα σύνδρομα.
  • Τρόπος ζωής και συμπεροφοράς όπως το , το αλκοόλ και η κακή .

 

  

Ερώτηση Σωστού-Λάθους
Επιλέξτε το κουμπάκι που λέει Σωστό αν θεωρείτε την πρόταση σωστή ή αυτό που λέει Λάθος αν θεωρείτε την πρόταση λάθος:


Όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες.

Σωστό Λάθος


Ξενιστής ονομάζεται ένας ειδικός τύπος παθογόνου μικροοργανισμού.

Σωστό Λάθος     


Μολυσματική λέγεται η ασθένεια που προκαλείται από μικροοργανισμό και μπορεί να μεταδοθεί από ένα άτομο σε ένα άλλο.

Σωστό Λάθος


Το AIDS μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή.

Σωστό Λάθος
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ερώτησης Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Η γρίπη μεταδίδεται κυρίως με:
  
Τα σταγονίδια
Τα ζώα
Τη σκόνη
Το αίμα

Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν ξενιστή ονομάζεται:
  
Λοίμωξη
Μόλυνση.
Ασθένεια
Μετάδοση

Ένας γιατρός πρέπει:
  
Να εξετάσει τα συμπτώματα για να κάνει διάγνωση.
Να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα για να κάνει διάγνωση.
Να ξέρει τη διάγνωση για να αντιληφθεί τα συμπτώματα.
Να κάνει διάγνωση για να αντιληθφεί τα συμπτώματα.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Συμπλήρωσης Κενών
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:

ονομάζονται οι οργανισμοί που έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1 χιλιοστόμετρα και συνεπώς δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

ονομάζεται ο οργανισμός που προσβάλλεται από κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό.

Περίοδος είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο παθογόνος μικροοργανισμός θα προσβάλλει τον ξενιστή μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας.