Δημοσιεύσεις Άρθρα.

 1. Χαλύβδινοι λέβητες κεντρικών θερμάνσεων (οι παρεξηγημένοι).  Περιοδικό  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  τεύχος 1
 2. Τα μυστικά ρύθμισης ενός καυστήρα πετρελαίου. Περιοδικό   ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ. 157
 3. Διατάξεις ανάφλεξης και ασφαλείας καυστήρων αερίου. Περιοδικό   ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ. Τεύχος  158-159
 4. Γνωριμία με τα μπεκ πετρελαίου.  Περιοδικό   ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ. Τεύχος  160
 5. Θερμαντικά σώματα.   Περιοδικό   ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ. Τεύχος  161
 6. Μια πρώτη γνωριμία με τους πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου. Περιοδικό   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ. τεύχος 1385
 7. Εναλλάκτες νερού.   Περιοδικό   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ τεύχος 1388
 8. Μπόιλερ κεντρικής θέρμανσης.   Περιοδικό   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ τεύχος  1389
 9. Η πτώση πίεσης στα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ   τεύχος 164
 10. Ηλιακά συστήματα. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ   τεύχος 169
 11. Λέβητες κεντρικών θερμάνσεων. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ τεύχος 174.
 12. Χαλύβδινοι λέβητες. Περιοδικό   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ τεύχος 1400
 13. Πρόταση διδασκαλίας, για εργαστηριακή άσκηση συντήρησης λέβητα  στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας http://www.e-yliko.gr/htmls/mhxtee.aspx
 14. Άρθρο στην ιστοσελίδα http://www.e-yliko.gr/htmls/arctles/artcl_tee.aspx   με θέμα τους  ατμοσφαιρικούς καυστήρες αέριων καύσιμων.
 15. Πρόταση διδασκαλίας, στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας http://www.e-yliko.gr/htmls/mhxtee.aspx Με θέμα: «Τα είδη των λεβήτων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων, καθώς και τα όργανα ελέγχου και ασφάλειας με τα οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένοι»
 16. Αναμεικτική θερμοστατική βαλβίδα. ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ  τεύχος Σεπτεμβρίου 2006.
 17. Τεστ σε ηλεκτρονική μορφή με θέμα ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ – ΛΕΒΗΤΕΣ – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ – ΚΑΥΣΗ στην ιστοσελίδα  http://www.e-yliko.gr/mhxtee1.htm
 18. Εξοικονόμηση ενέργειας από το συγκρότημα λέβητα - καυστήρα.  Περιοδικό ECOTEC  Ιανουάριος 2008.
 19. Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του νερού στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ   Μάιος 2009.   Νέο

 20. http://www.e-yliko.gr/PortalLibrary/teearticle001.pdf