ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Κεντρικών Θερμάνσεων
 

ΤΕΣΤ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ
για χρήση στη τάξη
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
δημοσιεύσεις
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Επικοινωνία: pfant@otenet.gr   
 
και  
fantakis@gmail.com.