ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 17

1.  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 19

ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ. 19

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ. 19

 ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ. 21

Η σύνδεση του δοχείου. 23

Ρυθμίζοντας την αρχική πίεση στο κλειστό δοχείο διαστολής. 24

Υπολογισμός μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής. 27

Σημείο σύνδεσης του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση. 32

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 33

Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας λεβητών στερεών καυσίμων. 37

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 39

Η ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης. 40

Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 43

Ανεπιθύμητα φαινόμενα από αέρα στο δίκτυο. 43

Εξαεριστικά δικτύου. 45

Διαχωριστές αέρα. 46

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 48

ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ. 48

Eλεγχος καυστήρα για υπερθέρμανση του νερού. 51

Ο έλεγχος του κυκλοφορητή. 52

Προστασία της εγκατάστασης από παγετό. 52

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ.. 53

Πρεσσοστάτης νερού. 53

Ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού. 55

2.  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 57

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ. 57

Ηλεκτρομηχανικοί θερμοστάτες χώρου. 58

Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες. 58

Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου. 59

Η ηλεκτρική σύνδεση των θερμοστατών στην εγκατάσταση. 61

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ -  ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 62

Κατηγορίες συστημάτων αυτονομίας. 62

Με ηλεκτροβάνες. 64

Το ρελέ. 65

Ηλεκτροβάνες με ρελέ. 66

Ηλεκτροβάνες χωρίς ρελέ. 66

    ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ……………………………………67

Πλεονεκτήματα αυτονομίας θέρμανσης με κυκλοφορητές. 68

Ηλεκτρολογική σύνδεση αυτονομίας με κυκλοφορητές. 69

Μετατρέποντας μια παλιά εγκατάσταση σε αυτόνομη. 70

Καλωδίωση πίνακα αυτονομίας. 74

Σύνδεση αυτονομιας δυο διαμερισματων. 76

Θερμιδομετρητές σωμάτων. 78

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ BY PASS. 79

Αποθέρμανση του νερού στις κεντρικές στήλες. 79

Αποθέρμανση του νερού σε σώμα. 80

Αποθέρμανση του νερού σε μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης. 80

Αποθέρμανση του νερού σε ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας. 80

Με βαλβίδα σταθερής διαφορικής πίεσης. 81

Με πίνακα αυτονομίας που κρατά την τελευταία βάνα ανοικτή. 82

Με πίνακα αυτονομίας που εκκινεί τους κυκλοφορητές των  διαμερισμάτων  83

Με τρίοδες ηλεκτροβάνες. 83

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ. 84

Συστήματα αντιστάθμισης. 84

Η Ηλεκτρονική συσκευή. 87

Η ρύθμιση της ηλεκτρονικής συσκευής. 88

Βάνες ανάμιξης. 91

Τρίοδες αναμικτικές βάνες. 92

Τετράοδες αναμικτικές βάνες. 92

Ο σερβοκινητήρας. 94

Άλλες εφαρμογές των συστημάτων αντιστάθμισης. 95

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 100

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου. 100

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στους σωλήνες 101

Με ρύθμιση των θερμοστατών του λέβητα. 101

Με τρίοδη ή τετράοδη βαλβίδα ανάμιξης. 102

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα λεβητοστασια. 105

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) καυστήρα. 105

Θερμοστάτης ( υδροστάτης )  ασφαλείας. 105

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή. 105

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) χαμηλής θερμοκρασίας. 107

Θερμόμετρο νερού. 107

 Μανόμετρο ( υψόμετρο ). 107

Θερμόμετρο καυσαερίων (πυρόμετρο). 107

Επιτηρητής πίεσης νερού. 108

Πυροστάτης καυσαερίων. 108

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ   109

Η ρύθμιση της μέγιστης και ελάχιστης πίεσης αερίου στους επίτοιχους λέβητες αερίου. 112

3.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ.. 115

Βασική διάκριση των καυστήρων. 115

Καυστήρες πετρελαίου διασκορπισμού υψηλής πίεσης. 116

Τα λειτουργικά συστήματα των καυστήρων. 116

Εξαρτήματα και όργανα του καυστήρα. 117

Μετασχηματιστής καυστήρα. 118

Ηλεκτρονικό καυστήρα. 118

Φωτοκύταρο. 120

Η μπούκα. 120

Κατανομή αέρα στη μπούκα. 121

Μηχανισμοί ρύθμισης φλογοκεφαλής. 121

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. 122

Τάμπερ αέρα. 123

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου. 124

Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου. 124

Όργανα μέτρησης για τη ρύθμιση του καυστήρα. 125

Μέτρηση αιθάλης. 125

Μέτρηση CO2. 126

Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων. 127

Βαθμός απόδοσης. 128

4.      ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.. 131

Ατμοσφαιρικοί καυστήρες. 131

Διατάξεις ασφαλείας ατμοσφαιρικών καυστήρων. 132

Θερμοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης. 133

Θερμοηλεκτρική διάταξη   134

Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 135

Δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας. 135

5.     ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ.. 136

Σύστημα παροχής αερίου καυσίμου. 136

O ρυθμιστής πίεσης. 137

Ρυθμιστής πίεσης καυστήρα. 137

Ο πρεσσοστάτης. 139

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. 140

Το Multi Block. 142

Επιλέγοντας multiblock. 143

 Ρύθμιση του συγκροτήματος MULTI BLOCK. 143

Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης. 144

Ρύθμιση παροχής. 144

Ρύθμιση παροχής εκκίνησης (για διβάθμιους καυστήρες). 144

Ρύθμιση του επιτηρητή πίεσης αερίου. 145

Ρύθμιση του επιτηρητή πίεσης αέρα. 145

Το σύστημα VPS. 146

Συστημα παροχης αερα. 147

Το κέλυφος. 147

Ο ανεμιστήρας. 147

Ο ρυθμιστής της παροχής του αέρα. 148

Σερβομοτέρ διαχείρισης σταδίων καύσης. 148

Σωλήνας ανάμιξης ( μπούκα ). 149

 Σύστημα έναυσης. 149

Σύστημα ελέγχου καύσης. 149

Έλεγχος αέρα καύσης. 149

Έλεγχος της πίεσης στην κατάθλιψη του ανεμιστήρα. 150

Έλεγχος της υποπίεσης στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα. 150

Έλεγχος της διαφοράς πίεσης κατάθλιψης – αναρρόφησης. 151

 Έλεγχος φλόγας. 151

Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας. 152

Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 152

Ελεγχος ρεύματος ιονισμού. 153

6.    ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ.. 155

Ηλεκτρονικοί αναλογικοί καυστήρες. 155

Πνευματικοί αναλογικοί καυστήρες. 156

Τεχνολογία inverter. 158

7.   Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   159

 Καυστήρες pellets. 159

 Λέβητες ξύλου. 165

 Έλεγχος λειτουργίας στο σύστημα laddomat 166

Το δοχείο αδρανείας. 166

Η λειτουργία του συστήματος. 167

8.      ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ.. 170

9.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  173

Ηλιακά συστήματα. 173

Συσκευή ελέγχου λειτουργίας του ηλιακού συστήματος. 174

Όργανα ασφαλείας εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης. 176

Βαλβίδα ασφαλείας. 176

Βαλβίδα αντεπιστροφής. 176

Δοχείο διαστολής. 176

Μειωτής πίεσης. 177

Αναμικτικός θερμοστάτης  (θερμοστατική βαλβίδα μίξης) 177