Μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας και να εξασκηθείτε, συμπληρώνοντας κάποιο από τα τεστ των παρακάτω ενοτήτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ - ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΥΣΗ   Νέο

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ - ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΜΠΟΪΛΕΡ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   Νέο

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΕΚ   Νέο
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ