Αρχική Άλγεβρα Α΄ Λυκείου Οι πραγματικοί αριθμοί Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
Αξιολόγηση Χρήστη: / 14
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

1. Η απόλυτη τιμή

  1. Ανάπτυξης  Απόλυτη τιμή (27 ερωτήσεις-120 λεπτά)
   2. Αντιστοίχισης  
   3. Πολλαπλής επιλογής  
   4. Σωστό - Λάθος 
   5. Συμπλήρωσης κενού  
     
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad 
1. Ορισμός της απόλυτης τιμής  1. Οι ανισώσεις  |αx+β|< θ και αx+β|<γx+δ  1. Ορισμός της απόλυτης τιμής
2. Απόσταση δύο αριθμών  2.  Η εξίσωση  |αx + β| = γ  2. Ιδιότητα 1 των απολύτων τιμών
3. Η εξίσωση |x -α| =β  3.  Η εξίσωση  |αx + β| = |γx +δ|  3. Ιδιότητα 2 των απολύτων τιμών
4. Η εξίσωση |x -α| =β  (2)  4.  Η λύση της ανίσωσης |αx +β| < θ  4. Γεωμετρική ερμηνεία της   | x | < θ  ...  -θ < x < θ
5. Η λύση της ανίσωσης |αx + β| <γ  5.  Ανισοτική σχέσης  σε απόλυτη τιμή  2. H τριγωνική ανισότητα
6. Η λύση της ανίσωσης |αx + β| <γ  6.  Απόσταση δύο αριθμών - Περιοχή του x  
7. Η λύση της ανίσωσης |αx + β|>γ  7.  Η λύση της ανίσωσης |αx +β| < |γx +δ|  
8. Η λύση της ανίσωσης κ<|αx + β|<λ    
9. Η λύση της ανίσωσης κ<|x - α|<λ     
10. Απόλυτη - Απόσταση - Ανισότητα    
11. Απλοποίηση της |αx + β| + γx +δ    

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter