Συναρτήσεις PDF Print E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια

  1. H έννοια της συνάρτησης

  1. Ανάπτυξης   
  2. Πεδίο ορισμού συνάρτησης  2. Αντιστοίχισης   
  3. Σύνολο τιμών συνάρτησης  3. Πολλαπλής επιλογής    
  4. Ίσες συναρτήσεις  4. Σωστό - Λάθος    
  5. Πράξεις συναρτήσεων  5. Συμπλήρωσης κενού    
  6. Γράφημα συνάρτησης      
  7. Άρτια συνάρτηση      
  8. Περιττή συνάρτηση      Βοηθητικά
  9. Περιοδική συνάρτηση      Τυπολόγιο τριγωνομετρίας
10. Μονοτονία συνάρτησης      
11. Βασικές ιδιότητες των ορίων      
12.Υπολογισμός του ορίου συνάρτησης      
13. Όριο- Συνέχεια συνάρτησης      
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel
 1.Σύνολο τιμών συνάρτησης  1. Σχδίαση σημείων - Απόσταση  σημείων  1. Πρόβλημα μεγίστου εμβαδού  
 2.Όριο συνάρτησης στο x0  2. Σχεδίαση συμμετρικών σημείων    
  3. Όριο συνάρτησης    
   4. Συνέχεια συνάρτησης σε σημείο    
   5. Συνέχεια συνάρτησης πολλαπλού τύπου    
       

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter