Αρχική Kαμπύλες 3D
Καμπύλες 3D (Xplormath)

 

  • 3D-XplorMath is a Mathematical Visualization program. The older original version, written in Pascal, runs only on on Macintosh computers, but there is also a newer cross-platform Java version, called 3D-XplorMath-J, that while still having fewer features and Exhibits, is currently under intensive development and is rapidly catching up with its older sister 
  • It presents itself as a gallery of interesting mathematical objects, ranging from planar and space curves to polyhedra and surfaces to ordinary and partial differential equations, and fractals.
  • Morever, the carefully chosen default parameters and viewing options may be changed by the user so that the gallery is turned into a experimental lab.
  • Every exhibit has its own online documentation with suggestions for how to explore it further.
  • The group in charge of the 3D-XplorMath software development project and the related Virtual Mathematics Museum website project is the 3DXM Consortium, an international volunteer group of mathematicians. The Consortium gratefully acknowledges ongoing support for these projects by The National Science Foundation (DUE Award #0514781), and is grateful to the Mathematics Department of The University of California at Irvine , for hosting the 3D-XplorMath and Virtual Mathematical Museum websites.

    Δείτε τις παρακάτω κατηγορίες και κάντε τις δικές σας επιφάνειες και στερεά, επιλέγοντας την εντολή  "Καμπύλες του χρήστη"

Breather 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter