Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εντολές

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εντολές

Χρησιμοποιώντας τις εντολές μπορούμε να  παραγάγουμε μια  νέα εντολή  και  να   τροποποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα αντικείμενα.

Σημείωση:Το αποτέλεσμα μιας εντολής μπορεί να ονομαστεί με την είσοδο μιας ετικέτας που ακολουθείται από "=". Στο παρακάτω παράδειγμα το νέο σημείο ονομάστηκε S .

 

Παράδειγμα: Για να πάρετε το σημείο τομής δύο γραμμών  g  και h  μπορείτε να εισαγάγετε  στο Πεδίο εισαγωγής  την εντολή : s = Τομή[g,h]  (βλέπε στην εντολή  Τομή). 

 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάτω  δείκτες   στα ονόματα των αντικειμένων: Α1  ή  ΣΑΒ  εισάγεται σαν  A_1  ή Σ_{AB}. 

 

Σχετικές συνδέσεις

Εισαγωγή Αλγεβρικών
Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
Γενικές Εντολές
Εντολές Boolean
Εντολές Αριθμού
Εντολές Γωνίας
Εντολές Σημείου
Εντολές Διανύσματος
Εντολή Τμήμα
Εντολή Ημιευθεία
Εντολή Πολύγωνο
Εντολές Ευθείας
Εντολές Κωνικών τομών
Εντολές Συνάρτησης
Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
Εντολές τόξου και τομέα
Εντολές Κειμένου
Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
Εντολές λίστας και Ακολουθιών
Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
Εντολές Στατιστικής
Εντολές Λογιστικού φύλλου
Εντολές Πίνακα