Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf