Συναντήσεις 2 κινητών (Ε.Ο.Κ.)

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 κινητά που ξεκινούν από διαφορετικά σημεία, κινούνται με την ίδια ή την αντίθετη φορά με Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση. Τα κινητά με τις κατάλληλες τιμές ταχυτήτων, μπορούν να συναντηθούν.

Το πρόγραμμα υπολογίζει τον χρόνο συνάντησης και εμφανίζει σε κοινό διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις x-t των 2 κινητών.

 Προσομοίωση , Προσομοίωση στο Φωτόδεντρο

 

Πρόσθετες Πληροφορίες