Κεφ. 1.2: Δυναμική σε μία διάσταση

τίτλος περιγραφή προσομοίωση Geogebra
 Νόμος του Hooke  

Σε ένα ελατήριο ασκούμε μια δύναμη F και το ελατήριο παραμορφώνεται. Όσο αυξάνουμε την δύναμη F, τόσο αυξάνεται και η παραμόρφωση του ελατηρίου x. Αυτές οι τιμές, εάν τοποθετηθούν σε ένα διάγραμμα F-x, σχηματίζουν ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. Το πρόγραμμα υπολογίζει την τιμή x για κάθε τιμή του F, που ασκείται στο ελατήριο με σταθερά k (ρυθμιζόμενο). Επίσης εμφανίζει το διάγραμμα  F-x.

 
 2ος νόμος του Νεύτωνα  

Σε ένα σώμα μάζας m, ασκείται μια δύναμη F, οπότε αυτό αποκτάει επιτάχυνση α. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τις τιμές F και m, και να δούμε την κίνηση. Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη α, υ, x και Δx, κάθε χρονική στιγμή t.

 
 Ελεύθερη πτώση  

Ένα αντικείμενο αφήνεται ελεύθερο από ένα ρυθμιζόμενο ύψος h. Μπορούμε να δούμε την κίνησή του και τα στιγμιότυπα (ανά 0,1sec). Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη: υ και h (κατακόρυφο διάστημα), κάθε χρονική στιγμή t.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες