Άσκηση - Υπολογισμός έργου μιας μεταβλητής δύναμης F(x)

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  •  μια άσκηση υπολογισμού έργου μεταβλητής δύναμης

υπολογίζει

  • το διάγραμμα F-x
  • το έργο WF

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες