Τριβή

 εμφανίζει ένα αντικείμενο που

  • έχει τη δυνατότητα να κινείται σε επίπεδο μεταβλητού συντελεστή τριβής
  • του ασκείται μεταβλητή δύναμη

υπάρχει δυνατότητα κίνησης

  • είτε εξαιτίας δύναμης
  • είτε εξαιτίας αρχικής ταχύτητας

Πρόσθετες Πληροφορίες