Ροόμετρο του Ventouri

Η προσομοίωση εμφανίζει το ροόμετρο του Ventouri που έχει:

  • ρυθμιζόμενη διατομή των σωληνώσεων
  • ρυθμιζόμενη παροχή

Εμφανίζει:

  • την διαφορά πίεσης στους 2 σωλήνες
  • ομάδες μορίων του ρευστού και πως αυτά κινούνται

Η προσομοίωση ανοίγει από εδώ.

Πρόσθετες Πληροφορίες