Κύκλωμα 2 αντιστατών σε σειρά

Για τη σύνδεση 2 αντιστατών σε σειρά, ισχύει ότι:

  • οι δύο αντιστάσεις διαρρέονται με το ίδιο ρεύμα Ι
  • για τις τάσεις στα άκρα τους V1 , V2,  και την εφαρμοζόμενη τάση V ισχύει ότι: V=V1+V2 .
  • οι δύο αντιστάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια αντίσταση Rολ, για την οποία ισχύει: Rολ=R1+R2

 

Η προσομοίωση εμφανίζει:

  • 2 αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέονται βολτόμετρα 
  • ένα αμπερόμετρο που μετράει την ένταση όλου του κυκλώματος

υπολογίζει

  •  τη συνολική αντίσταση

Προσομοίωση: Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά

Πρόσθετες Πληροφορίες