Ηλεκτρικό κύκλωμα 2 παράλληλα - 1 σε σειρά

Το ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από 3 αντιστάτες.

Οι δύο είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και έπειτα υπάρχει ένας αντιστάτης σε σειρά.

Στην προσομοίωση μπορείτε:

  • να μεταβάλλετε τις τιμές των αντιστάσεων από 1 έως 20Ω 
  • να μεταβάλλετε την τιμή της τάσης από 0 έως 20V. 
Η προσομοίωση υπολογίζει:
  • την ολική αντίσταση
  • τις εντάσεις με τις οποίες διαρρέονται οι αντιστάτες
  • τις τάσεις στα άκρα τvn αντιστατών

Πρόσθετες Πληροφορίες