Εναλλασσόμενη τάση σε περιστρεφόμενο πλαίσιο εντός μαγνητικού πεδίου

Δημιουργήθηκε στις 20/10/2021 - Φώτης Ζαφειριάδης. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων:users.sch.gr/fotiszaf - εκτύπωση