μαγνητικό πεδίο 2 ευθύγραμμων αγωγών

Δημιουργήθηκε 25/09/2020 - Ζαφειριάδης Φώτης - Νέα ιστοσελίδα:fotiszaf.sites.sch.gr - Παλιά ιστοσελίδα:users.sch.gr/fotiszaf

Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra