:: Πολιτικά και Διπλωματικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας ::