ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 1/ΘΕΣΙΩΝ ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

                       

 DOWNLOAD      Zip  ΜΟΡΦΗ                                ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ    ΜΕΓΕΘΟΣ                 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ        ΠΕΡΙΟΔΟΣ
                               ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑΣ ( ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ )          8 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                              ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑΣ ( ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ )        12 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                                                 ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ        24 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                    ΠΡΑΞΗ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ           4 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                                            ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ           3 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         062005
                                       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ           4 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                                 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ         12 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                                ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ           3 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                          ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ           5 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ           4 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         06/2005
                             ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Ε΄-ΣΤ΄         12 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         12/2005
                               ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Γ΄-Δ΄         12 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         12/2005
                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ         12 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         12/2005
                                               ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ         16 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         12/2005
                                 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ           5 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         03/2006
                 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΟΛΟΗΜ. ( ΕΝΤΥΠΟ 1 )           5 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         032006
                        ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ  ΟΛΟΗΜ. ( ΕΝΤΥΠΟ 2 )           5 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         03/2006
                  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΟΗ.           7 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         03/2006
                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ           8 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         02/2006
                                       ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ           4 Κb           Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ         12/2005
                                                                ΘΥΡΕΟΣ            8 Κb                    -            -