ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

                                    

                                           Γλώσσα  Α΄ τάξης  

                                               Προαναγνωστικό στάδιο

Άνοιγμα          Τίτλος        Μορφή     Μέγεθος     Ημερομηνία       Δημιουργός
      Το  ο        Word      16 Κb         09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής   
      Το  το         Word       11Κb         09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  ι         Word       12Κb         09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  τι         Word       13Κb        09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  η         Word       12Κb          09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  τη         Word       14Κb         09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το α         Word        6Κb         09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το τα        Word      15Κb        10/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  να          Word       16Κb        10/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  θα         Word       17Κb        10/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  ε         Word       18 Κb        10/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  με         Word       23Κb        10/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  σε         Word       17Κb        10/2005  Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  δε         Word       19Κb         10/2005  Γιώργος Αλεξανδρής 
      Το  για         Word       20Κb        10/2005  Γιώργος Αλεξανδρής
      Το  που         Word       21Κb        10/2005  Γιώργος Αλεξανδρής

                                             Γλώσσα Δ΄ τάξης

Άνοιγμα                 Τίτλος     Μορφή   Μέγεθος   Ημερομηνία        Δημιουργία
               Word     Κb     09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
             Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής
              Word Κb   09/2005 Γιώργος Αλεξανδρής

     

Άνοιγμα                  Τίτλος    Μορφή Μέγεθος Ημερομηνία      Δημιουργία
               Χάρτης μελέτης  Δ΄       Word   1.65Μb   09/2005      Γιώργος Αλεξανδρής
        Επαναληπτικό Γεωγραφίας ΣΤ΄       Word   33 Κb   09/2005      Γιώργος Αλεξανδρής
        Μέτρηση μήκους & Πλάτους Δ΄       Word   25 Κb   09/2005      Γιώργος Αλεξανδρής
               Καμπύλες Δ΄       Word   30 Κb   10/2005      Γιώργος Αλεξανδρής