Το εκπαιδευτικό λογισμικό MicroWorlds Pro

Το εκπαιδευτικό λογισμικό MicroWorlds Pro της καναδικής εταιρείας LCSI (Logo Computers Systems Inc. http://www.lcsi.ca/) αποτελεί ένα ισχυρό και ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και δημιουργίας προσομοιώσεων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo και χαρακτηριστικά «αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού».

Το περιβάλλον αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καθώς και για τον εμπλουτισμό της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση κατάλληλων εξειδικευμένων εφαρμογών όπως παρουσιάσεις, παιχνίδια, ερωτήσεις αξιολόγησης, προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις, ενώ αποτελεί άριστο εργαλείο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και της γλώσσας προγραμματισμού Logo στο μάθημα της Πληροφορικής.

Το MicroWorlds Pro είναι ανοιχτό διερευνητικό λογισμικό και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Seymour Papert, εμπνευστή της Logo και συνεργάτη του Jean Piaget. Συνιστά εργαλείο συγγραφής και περιβάλλον εφαρμογής για την ανάπτυξη, διαχείριση και διερεύνηση Μικρόκοσμων ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Logo και τη θεωρία του Εποικοδομητισμού. Ο Μικρόκοσμος αποτελεί μια υπολογιστική εφαρμογή που υποστηρίζει ένα εκπαιδευτικό σενάριο ως πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Hoyles, 1995). Κατά την αξιοποίηση των Μικρόκοσμων στην τάξη προσφέρονται πλούσιες ευκαιρίες πειραματισμού, δοκιμής και λάθους, ανατροφοδότησης και οικοδόμησης των γνώσεων, ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης καθώς και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών εναλλακτικών προσεγγίσεων στον εκπαιδευτικό.

Εικόνα .  Δραστηριότητα για τη διερεύνηση  των τόξων στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro.

Σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά του MicroWorlds Pro αποτελούν:

α. Η ευκολία εισαγωγής στον προγραμματισμό και σταδιακής εξοικείωσης με τη γλώσσα προγραμματισμού Logo που περιλαμβάνει την Γεωμετρία της χελώνας και επιτρέπει τη σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και τη δημιουργία μικρών εφαρμογών. Το MicroWorlds Pro ευνοεί τόσο την εύκολη και γρήγορη εκμάθηση στοιχειώδους προγραμματισμού για αρχαρίους όσο και την εκμάθηση τεχνικών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και την εμβάθυνση στον προγραμματισμό για προχωρημένους.

β. Η δυνατότητα εισαγωγής, διαχείρισης και επεξεργασίας ποικίλων μορφών πληροφορίας όπως κείμενο, ήχο, εικόνα, μουσική, βίντεο) διαμορφώνουν ένα φιλικό και εύχρηστο πολυμεσικό περιβάλλον, κατάλληλο για ανάπτυξη συνθετικών εργασιών και παρουσιάσεων χωρίς να απαιτείται η γνώση γλώσσας και τεχνικών προγραμματισμού. Το λογισμικό συνοδεύεται από μια πλούσια βιβλιοθήκη πολυμεσικού υλικού (σχήματα, ήχοι, μουσική, εικόνες, βίντεο), ενώ ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπρόσθετα δικό του υλικό.

γ. Η δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων (ως πρότυπα HTML) και παρουσίασης συνθετικών διαδραστικών εργασιών στο διαδίκτυο. Προκειμένου να αξιοποιείται η αλληλεπιδραστικότητα των εφαρμογών στο διαδίκτυο απαιτείται κατάλληλο plugin που διατίθεται δωρεάν από τον ιστότοπο της LCSI.

δ. Η συνεργασία του περιβάλλοντος μέσω προγραμματισμού με το λογιστικό φύλλο Microsoft Excel και η συμβατότητα με τα γνωστά προγράμματα των Windows (όπως ο έλεγχος της ορθογραφίας). 

 

Εικόνα 2. Δραστηριότητα για τη διερεύνηση του σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro.

 

Στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro συναντάμε αντικείμενα όπως σελίδες, χελώνες, κουμπιά, πλαίσια κειμένου, μεταβολείς ως εργαλεία που ευνοούν την αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή. Τα πλαίσια κειμένου χρησιμεύουν για τη γραφή και επεξεργασία κειμένων καθώς και για τη γραφή εντολών και την εκτέλεσή τους από τις χελώνες που «ζουν σε μια σελίδα». Οι μεταβολείς (sliders) αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμοι για τον έλεγχο της συμπεριφοράς ενός φαινόμενου μέσω των μεταβλητών μεγεθών. Το περιβάλλον διαθέτει εύχρηστο «πακέτο ζωγραφικής» με μια συλλογή 128 έτοιμων σχημάτων, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν/εμπλουτιστούν, καθώς και κατατοπιστική Βοήθεια σε ηλεκτρονική μορφή.

Το λογισμικό κυκλοφορεί σε έκδοση για Windows και για Macintosh και δεν έχει καθόλου υψηλές απαιτήσεις συστήματος [για Windows - Windows 95 ή νεότερη έκδοση, επεξεργαστής Pentium ή ταχύτερος, 16 MB RAM, μονάδα CD ROM, ρύθμιση "πολλά χρώματα (16 bit)", ανάλυση 800 x 600, κάρτα ήχου- και για Macintosh - Mac OS 9.2.2 ή νεότερη έκδοση, τουλάχιστον128 MB RAM, επεξεργαστής 180 MHz Power PC ή ταχύτερος, μονάδα CD-ROM, QuickTime 5 ή νεότερη έκδοση], στοιχείο ιδιαίτερα θετικό κι ευνοϊκό για την ευρεία χρήση του.

Στο σχετικό ιστότοπο της LCSI (http://www.microworlds.com/library/index.html), στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ (http://www.e-yliko.gr/), στην Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου (http://www.epyna.gr/) και σε πληθώρα άλλων ιστότοπων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να εντοπίσουν, να αλληλεπιδράσουν, να κατεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το MicroWorlds Pro (όπως ενδιαφέροντα άρθρα, δραστηριότητες και φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων) και να το τροποποιήσουν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

Το MicroWorlds Pro εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» («Οδύσσεια», Β΄ Κ.Π.Σ.) του ΥπΕΠΘ από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και ανάδοχο φορέα τη Rainbow Computers. Το εξελληνισμένο MicroWords Pro πιστοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει ήδη διατεθεί για χρήση σε 350 περίπου σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν στο έργο της «Οδύσσειας», καθώς και σε 2050 Δημοτικά σχολεία πανελλαδικά.

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα