Το εκπαιδευτικό λογισμικό Αβάκιο / E-Slate

  

Το «Αβάκιο / E-Slate» αποτελεί ένα «ανοιχτό» εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικής μάθησης βασισμένο στην αρχιτεκτονική Ψηφίδων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων. Τα εκπαιδευτικά προϊόντα που κατασκευάζονται με το «Αβάκιο E-Slate» μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων και επιπέδων εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικές εφαρμογές βασισμένες στο «Αβάκιο E-Slate», όπως ο «Χελωνόκοσμος» το «Ταξινομούμε», ο «Ξένιος» και οι «Μυκήνες» χρησιμοποιούνται σε αρκετά σχολεία (αντίστοιχα σε γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικών, Γεωγραφίας, Ξένων Γλωσσών, Ιστορίας).

Το περιβάλλον προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα εργαλεία σύνθεσης εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» (εστιασμένων υπολογιστικών εφαρμογών) για πειραματισμό και διερεύνηση φαινομένων και εννοιών. Οι Μικρόκοσμοι απαρτίζονται από διασυνδεόμενες Ψηφίδες. Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε υπολογιστική εφαρμογή, από άτομα που διαθέτουν βασικές web-authoring ικανότητες, με τη μορφή διαδραστικών ιστοσελίδων, σελίδων δηλαδή που περιέχουν Αβάκιο-ψηφίδες. 

Οι Αβάκιο-ψηφίδες παρέχονται σαν μια βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων υπολογιστικών αντικειμένων, ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτική χρήση, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν μεταξύ τους, οπότε και αλληλοσυνεργάζονται αποκτώντας πρόσθετη λειτουργικότητα. Έτσι, με κατάλληλη διασύνδεση των ψηφίδων, σε επίπεδο τελικού χρήστη, συντίθεται κάθε φορά το στοχευόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό-δραστηριότητα. 

Η διασύνδεση και διαχείριση των ψηφίδων όσο και των μικρόκοσμων στο περιβάλλον Αβάκιο, μπορεί να γίνει με απλό τρόπο χωρίς προγραμματισμό, αλλά μπορεί και να προγραμματιστεί μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη συμβολική γλώσσα βασισμένη στη Logo.

Το «Αβάκιο / E-Slate» αναπτύχθηκε από την Ομάδα Μαθησιακής Τεχνολογίας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ www.cti.gr ), ερευνητικού οργανισμού εποπτευόμενου από το ΥΠΕΠΘ.

Διατίθεται δωρεάν για χρήση στα σχολεία σε CD. Έχει διανεμηθεί σε σχολεία της χώρας σύμφωνα με την ενέργεια "Οδύσσεια" του Α' ΕΠΕΑΕΚ.

 

Παραδείγματα Μικρόκοσμων«Ηλιακό Σύστημα»
 Ο μικρόκοσμος «Ηλιακό Σύστημα» μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και επιτρέπει στους μαθητές: α. να διαχειρίζονται ένα πλήθος διεπιστημονικών πληροφοριών για τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ηλιακού μας συστήματος, μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων, β. να δημιουργούν και να οικοδομούν τις δικές τους γνώσεις διαμέσου της διαχείρισης και διερεύνησης των δεδομένων-πληροφοριών.
Μικρόκοσμοι Φυσικής
Μικρόκοσμοι με προσομοιώσεις διαφόρων πειραμάτων της φυσικής σχετικά με τη διατήρηση της ενέργειας, των δυνάμεων κ.λ.π., και με τη χρήση σωμάτων, ελατηρίων, κεκλιμένων επιπέδων και φυσικών ιδιοτήτων άμεσα διαχειριζόμενων από το χρήστη.
Χελωνόκοσμοι
Μικρόκοσμοι με τη χρήση Συμβολικής Γλώσσας (Logo) σχεδιασμένοι για τη διερεύνηση αλγεβρικών και γεωμετρικών εννοιών: δυναμικός χειρισμός βασικών γεωμετρικών αναπαρα-στάσεων, κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων, εμπέδωση γραφικών απεικονίσεων μέσα από αναπαραστάσεις πραγματικών καταστάσεων.
Ανακαλύπτοντας τον Μυκηναϊκό πολιτισμό
Ανασκάπτοντας με την ηλεκτρονική σκαπάνη το χώρο των Μυκηνών και ανακαλύπτοντας αρχαιολογικά ευρήματα, οι μαθητές επιχειρούν να αναπλάσουν τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό και τις διάφορες πτυχές της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και καθημερινής ζωής του.
Ιπτάμενα διανύσματα
Οι μαθητές ταξιδεύουν πάνω σε έναν χάρτη κυβερνώντας ένα αεροπλάνο που επηρεάζεται από τον άνεμο. Έτσι εξοικειώνονται με τα διανυσματικά μεγέθη, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη σε επιδίωξη πολιτισμικών, γεωγραφικών και άλλων συγκινήσεων.
Επικοινωνία για συνάντηση
Μία εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη για την ενίσχυση της μάθησης μέσα από την επικοινωνία, τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Δύο ή περισσότερες τάξεις αναλαμβάνουν να εργαστούν συλλογικά και να διαμορφώσουν ένα πλάνο για ανταλλαγή επισκέψεων.

 
 


Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες
Οι μαθητές κάνουν εικονικά ταξίδια με σκοπό να μάθουν μία ξένη γλώσσα μέσα από πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Με χρήση υποστηρικτικού υλικού από το Διαδίκτυο πραγματο-ποιούν συνεργατικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Παιδιά στο χώρο-χρόνο
Δραστηριότητες για παιδιά που μοιάζουν με παιχνίδι για την εξοικείωσή τους με το χώρο και το χρόνο, με τη χρήση φορητού GPS και εργαλείων για χαρτογράφηση και χρονομέτρηση.
Κυνήγι θησαυρού στην Αττική
Αναζητώντας έναν χαμένο θησαυρό οι μαθητές περιδιαβαίνουν στον χώρο της Αττικής και της Αθήνας και εισάγονται με αυτόν τον τρόπο στην αίσθηση και τη σκέψη της γεωγραφίας, ερμηνεύοντας σήματα, σύμβολα χαρτών και κατευθύνσεις στον χώρο.


 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα