Δημοσιεύσεις

 

Γλέζου Κ., Γρηγοριάδου Μ. & Παπανικολάου Κ., (2005), Παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, στο Ιωσηφίδου Μ., Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος (υπό έκδοση)

Παπανικολάου Κ., Γόγουλου Αγ., Γλέζου Κ. & Γρηγοριάδου Μ., (2005), Mια διδακτική πρόταση για την επαναληπτική δομή: «Μαύρο κουτί» + MicroWorlds Pro, στο Ιωσηφίδου Μ., Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος (υπό έκδοση)

Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2004), Παίζω, διερευνώ και μαθαίνω προγραμματίζοντας τη χελώνα, στο Π. Πολίτη (επιμ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή "Διδακτική της Πληροφορικής", 182-192, Βόλος

Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2003), Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη: εμπειρίες, προβληματισμοί και διδακτικές προτάσεις, στο Ιωσηφίδου Μ., Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Τόμος Β΄, 269-280, Σύρος

Γλέζου, Κ. (2002), Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Logo-like Περιβάλλον στο Δημοτικό Σχολείο, στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση’’, Τόμος Β’, 333-338, Ρόδος

Γλέζου, Κ. (2002), Πτυχές της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη, στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή ‘’Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση’’, Τόμος Α’, 373-378, Ρόδος

Γιώτη Λ. - Γλέζου Κ., (2001) «Πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο: Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας - ανάπτυξη Μικρόκοσμου «Ηλιακό σύστημα» στο περιβάλλον του Αβακίου ως εφαρμογή διερευνητικού λογισμικού», στο Γ. Καψάλης, Χ. Κωνσταντίνου, Α. Κατσίκης (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, "Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση", Τόμος Β΄, 96-109, Ιωάννινα

Γλέζου Κ., Μαρνέλη Λ. (2001), Μελέτη διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων - Σύγκριση ρυθμού διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων, στο Ιωσηφίδου Μ., Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", 231-237, Σύρος

Γλέζου Κ., Σωτηρίου Σ. (2001), Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή, στο Ιωσηφίδου Μ., Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", 238-243, Σύρος


 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα