Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΕΣ
 
     
     
  Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται αρκετά παιδιά.  
     
      Τα παιδιά μαζεύουν ξυλαράκια. Τα ξυλαράκια αυτά τα αφήνουν σκόρπια      
 
Παιχνίδια για την παρέα
  στο χώρο που παίζουν. Ένα παιδί βγαίνει έξω με κλήρωση. Τα άλλα  
Παιχνίδια για την παρέα
 
  παιδιά κάθονται πατώντας στα ξυλαράκια τους.  
     
  Το παιδί που βγήκε, φωνάζει "αλλαγή". Αμέσως τα άλλα παιδιά πρέπει  
  να τρέξουν και να σταθούν μπροστά σε διαφορετικό ξυλαράκι από αυτό  
  που βρίσκονταν προηγουμένως, ενώ το παιδί που φώναξε την αλλαγή  
  τα κυνηγά. Αν κάποιο παιδί δεν καταφέρει να φτάσει κάποιο άλλο ξυλαράκι  
      και πιαστεί, παίρνει τη θέση αυτού που φωνάζει και το παιχνίδι συνεχίζεται.      
             
     
Δημοτικό Σχολείο Μεγαπλάτανου, Τάξεις Ε' & Στ'
   
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης