Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΨΗΛΟΚΟΥΜΥΤΟ
 
     
     
 
Το παιχνίδι αυτό παίζεται με όσα παιδιά θέλετε. Ένα παιδί φυλάει και κυνηγάει τα άλλα παιδιά. Όταν το παιδί κουραστεί, πρέπει να ανέβει σε ένα ψηλό μέρος. Αυτός που κυνηγάει δεν θα μπορέσει να το πιάσει. Αν δεν ανέβει σε ψηλό μέρος, θα το πιάσει και θα τα φυλάει.
 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
     
 
Δημοτικό Σχολείο Μεγαπλάτανου, Τάξεις Ε' & Στ'
 
             

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης