Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΞΕΜΕΡΜΙ
 
     
     
 
Για το παιχνίδι αυτό απαιτείται έδαφος γεμάτο μεγάλες πέτρες. Αν δεν υπάχρουν τις φέρνουμε.
Όλα τα παιδιά ανεβαίνουν πάνω στις πέτρες. Ένα παιδί είναι η μάνα.
Όλα τα παιδιά φωνάζουν στη μάνα: "Ξεμερμί ξεμερμί, μανούλα μου, ξεμερμί" και περπατούν από πέτρα σε πέτρα. Όποιο παιδί πέσει και το πιάσει η μάνα, παίρνει τη θέση της.
 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
     
 
Πηγή: Τ. Χ. Κανδηλώρου, Αρκαδική Επετηρίς, Αθήνα 1906
 
             
             
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης