Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
ΤΟ ΠΙΣΩΠΑΠΟΥΤΣΙ
 
     
     
 

α΄ τρόπος
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες.
Μια ομάδα ξεκινά το παιχνίδι. Ένα παιδί γυρνά την πλάτη του προς τα παιδιά της άλλης ομάδας και πετά ψηλά προς τη μεριά τους ένα παπούτσι. Αν κανένα παιδί από την αντίπαλη ομάδα δεν το πιάσει, τότε τα παιδιά της ομάδας που ξεκίνησαν το παιχνίδι ανεβαίνουν στην πλάτη των χαμένων και αυτοί τους μεταφέρουν στην αρχική τους θέση.
Αν όμως το πιάσουν, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τα παιδιά της κερδισμένης ομάδας να ξεκινούν το παιχνίδι.

β΄τρόπος
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Τα "βγάζουν" για να δουν πια ομάδα θα ξεκινήσει. Τα παιδιά σχηματίζουν ζεύγη. Κάθε ζεύγος περιλαμβάνει ένα παιδί από τη μια και ένα από την άλλη ομάδα. Κάθε παιδί της ομάδας που ξεκινά ανεβαίνει στην πλάτη του παίκτη της άλλης ομάδας με τον οποίο έγινε ζευγάρι. Αυτός οφέιλει αν τον κρατήσει στην πλάτη του και να μην τον ρίξει.
Δύο μόνο παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Ο ένας (από την ομάδα που έχει κληρωθεί να ξεκινήσει) πηγαίνει 15-20 βήματα μακριά από τους υπόλοιπους παίκτες. Ο άλλος κάθεται ανάμεσα στον πρώτο και στους υπόλοιπους. Ο πρώτος πετά με δύναμη το παπούτσι προς τα χέρια των συμπαικτών του. Αν κάποιος από αυτούς πιάσει το παπούτσι, τότε τους πηγαίνουν "καβαλαρία" μέχρι τη θέση που βρισκόταν το παιδί που πέταξε το παπούτσι. Το παιδί που πέταξε το παπούτσι ανεβαίνει σητν πλάτη αυτού που βρισκόνταν στο μεσοδιάστημα και τον κουβαλά στη θέση που βρίσκονταν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται από τη νέα θέση.
Στη περίπτωση που οι συμπαίκτες του δεν πιάσουν το παπούτσι ή το πιάσει το παιδί που στέκεται στο μεσοδιάστημα οι ρόλοι αντιστρέφονται και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή.

 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
     
 
Πηγή: Τ. Χ. Κανδηλώρου, Αρκαδική Επετηρίς, Αθήνα 1906
 
             
             
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης