Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
 
 
Η ΓΟΥΡΟΥΝΙΤΣΑ
 
     
     
 

Τα παιδιά κάνουν κλήρωση και βγαίνει μια "μάνα".
Η μάνα κάθεται στη μέση και τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο γύρω από αυτή έχοντας τη μια παλάμη κολημμένη με την άλλη και τ αδάχτυλα τεντωμένα. Το ίδιο κάνει και η μάνα. Ανάμεσα στις τεντωμένες παλάμες της βάζει ένα χαλικάκι, το οποίο πρέπει να δώσει κρυφά σε ένα παιδί.
Γυρνά λοιπόν γύρω γύρω και πλησιάζει τα χέρια της στα χέρια του κάθε παιδιού. Σε κάποιο από αυτά θα αφήσει κρυφά το χαλικάκι και θα συνεχίσει να περιφέρει τα χέρια της γύρω γύρω.
Το παιδί που πήρε το χαλικάκι περιμένει λίγο ώστε τα άλλα παιδιά αν είναι απασχολημένα με τη μάνα και μόλις βρεις τη ευκαιρία φεύγει από το ημικύκλιο. Αν τον ακουμπήσει κάποιο παιδί με το χέρι επιστρέφει το χαλίκι στη μάνα και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή.
Αν καταφέρει να ξεφύγει γίνεται η "Γουρουνίτσα" και κάθεται 20-50 βήματα μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά.
Η μάνα τώρα ζητά κρυφά χωρίς να ακούει η Γουρουνίτσα) από κάθε παιδί να πάρει το όνομα ενός καρπού, δένρου ή ότι άλλο θέλει. Σκέφτεται και η ίδια ένα όνομα και ξεκινά ο παρακάτω διάλογος:
Μάνα: Γουρουνίτσα γουρουνίτσα.
Γουρουνίτσα: Ορίστε την αφεντιά σας!
Μάνα: Έλα τ' ήρθ' η μάνα μας.
Γουρουνίτσα: Τι καλά μας ήφερε;
Μάνα: Μας ήφερε λ.χ. κάστανα, τραγί, μακαρόνια, πορτοκάλια, τραπέζι κλπ.
Γουρουνίτσα: Να έρθει το τραγί...
Τότε αν αυτός που είναι το τραγί είναι η μάνα, λέει προς τη γουρουνίτσα: "Έλα το κουτσό κουτσό".
Αν το τραγί είναι άλλος παίκτης τότε πηγαίνει στη Γουρουνίτσα και τη φέρνει πίσω στους ώμους. Η δε Γουρουνίτσα παραδίδει το χαλίκι στη "μάνα".

 
   
           
 
Παιχνίδια για την παρέα
   
Παιχνίδια για την παρέα
 
   
   
   
   
     
 
Σχόλια συγγραφέα:
"Το παιγνίδιον εξηκολούθει και μέχρι κόρου, γινομένων μάλιστα και προτιμήσεων χαριστικών, ότε δια γιουχαϊασμών καθηρείτο η μάνα και εγίνετο άλλη. Ενίοτε μικροί παίκται κατά το χρόνο περιφοράς του χαλικίου εις τας παλάμας υπέκλεπτον αυτό δια του μικρού δακτύλου επιτηδείως χωνομένου μεταξύ των παλαμών της μάνας, ήτις το είχε εις το κατώτερον μέρος αυτών, δια να δύναται να το αφίση ευκόλως και κρυφά εις τας χείρας τους εκλεκτού της".
 
             
     
Πηγή: Τ. Χ. Κανδηλώρου, Αρκαδική Επετηρίς, Αθήνα 1906
     
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης